Runners Essentials LONG RUN RECOVERY Shake تغذیه ای

لرزهای پروتئین معمولی وجود دارد ...
و سپس Runners Essentials LONG RUN RECOVERY Shake تغذیه ای وجود دارد.

  • فرمول اختصاصی بر اساس علم واقعی برای بهینه سازی بازیابی طولانی مدت
  • پزشک ، ورزشکار نخبه ، و متخصص تغذیه فرموله شده است
  • داروی مجاز BSCG® | غیر GMO | گلوتن رایگان

همه چیزهایی که شما به آن نیاز دارید و خیلی بیشتر برای بهینه سازی بازیابی دراز مدت خود.
ترمیم ، پر کردن و بازیابی با تغذیه هدفمند.
خود را در عطر و طعم غوطه ور کنید.
تفاوت را احساس کنید.

بعد از دویدن طولانی خود ، این موارد را بدست آورده اید!